Bendruomenė

“Naujosios Vilnios miesto bendruomenė” yra savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančio buvusio istorinio N.Vilnios miesto, dabar – N. Vilnios seniūnijos šiaurinės dalies gyventojus ir šioje teritorijoje veikiančias organizacijas, bendrijas, įstaigas bei įmones, jungiančias ir atstovaujančias N. Vilnios gyventojus.

Bendruomenė įregistruota 2018 m. gegužės 21 dieną. Bendruomenės steigėjai: Augustinas Daugilis, Rasa Aleksaitė, Maksimas Zacharovas, Regina Statkuvienė, Edita Aleškevičienė ir Aistė Mikštė.

Bendruomenės veiklos principai ir bendri tikslai:

  1. Aktyvios ir atviros pilietinės bendruomenės formavimas
  2. Bendruomenės ir Valstybinių institucijų bendradarbiavimas
  3. Tvari teritorijų plėtra
  4. N. Vilnios istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas
  5. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas
  6. Socialinės rūpybos decentralizacija ir prieinamumas bendruomenei
  7. Kultūrinė ir švietėjiška veikla
  8. Patrauklaus N.Vilnios įvaizdžio formavimas
  9. Pagalba gyventojams identifikuoti problemas ir jų sprendimo stebėsena

Bendruomenės taryba

Atstovai N.Vilnios seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje (ISS)

Atstovas Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjungoje

Kiti bendruomenės atstovai

Veiklos ataskaitos

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Finansinės ataskaitos

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Asociacijos dokumentai VĮ „Registrų centras“

Įgyvendinti projektai

Įgyvendinami projektai

  • 2023 m. „Naujosios Vilnios istorinė gamtinė aplinka: 700-mečio jungčių paieškos“