Naujosios Vilnios centro atgaivinimas, teritorijų konversija

Naujosios Vilnios centrinė dalis – šalia geležinkelio stoties ir buvusio kino teatro pagal Vilniaus bendrąjį planą yra svarbus lokalus Vilniaus centras. N. Vilnią geležinkelis skiria pusiau, tad ši vieta, esanti centre, nuo pokario laikų tapo svarbiu visuomeniniu centru su kino teatru, mokykla, klinika, parduotuvėmis, restoranu. Rekonstravus apleistą kino teatrą atsirado naujas traukos taškas – prekybos centras, tačiau jį supanti aplinka laukia sutvarkymo. Svarbiausioje sankryžoje yra numatyti 3 komercinės paskirties sklypai naujai statybai ir vienas rekonstrukcijai. Čia galėtų atsirasti smulkios parduotuvės, laisvalaikio praleidimo centras, kavinė ar restoranas, administracinės patalpos.

Į centro zoną taip pat patenka pramonės kvartalai Dūmų g. (buvęs istorinis dalgių fabrikas, vėliau dažymo mašinų gamykla), Pramonės g. (buvusi gamykla). Pagal bendrąjį planą numatyta teritorijos konversija daugiausia iš pramoninės) į daugiafunkcę. Tai puiki vieta visuomeninės paskirties pastatams, pavyzdžiui pramogų centrui, muziejui, sporto klubui ar kūrybinėms menininkų dirbtuvėms.

Atgaivinus šią teritoriją bei apjungus pėsčiųjų srautais apleistą senamiestį su centru teritorija įgautų daugiau patrauklumo. Pramonės teritorija turinti istorinius pramonės paveldo objektus gali įgyti papildomo patrauklumo, o pritaikius visuomeninėms reikmėms pritraukti turistų srautus.

Kol neįvykusi pramoninių teritorijų konversija, siekiama humanizuoti pramoninio užstatymo paribius, likviduoti ypač agresyvius aplinkai statinius, įrengti ir tvarkyti pakrantę, kaip želdynų – jungtį, gyvenamosiose ir verslo teritorijose skatinama renovacija.

Naujosios Vilnios centras