Rūpestis labiausiai pažeidžiamais

Kovai su skurdu – daugiau priemonių

Laikytis principo: daugiau darbo karštuose taškuose, mažiau – kabinetuose. Siekti aktyvesnio socialinių darbuotojų patruliavimo rizikos zonose, intensyvesnio socialinės rizikos šeimų ir asmenų šefavimo įgyvendinant jų individualius socialinės pagalbos planus.

Socialinio būsto „getų“ statybas pakeisti butų nuoma

Skirtingose vietose gali būti nuomojami butai (Prancūzijos, Vokietijos pavyzdžiu), padengiami nuomos kaštai. Tik taip išvengsime socialinio būsto koncentraciją vienoje vietoje.

Rūpestis labiausiai pažeidžiamais

Būtina sudaryti palankias sąlygas pagyvenusiems žmonėms ir plėsti integralios pagalbos paslaugų (paslaugų į namus, mobilių komandų) prieinamumą.

unity and strength