Saugaus eismo, gatvių infrastruktūros, poilsio infrastruktūros idėjos, problemos ir jų sprendimo būdai

Infrastruktūros problemos

Žemėlapis sudarytas pagal gyventojų nužymėtas problemas, idėjas, pasiūlymus.

Turi būti atliekama eismo saugumo priemonių (atitvarų, ženklų, ženklinimo ir kitų) atitikmens patikra, sukurtas jų gerinimo planas, įdiegta eismo saugumo priemonių priežiūros praktika. Būtina labiau rūpintis pėsčiųjų saugumu (perėjų matomumu, pėsčiųjų atitvarais, segmentinėmis tvoromis, ypač nesaugių perėjų perkėlimas po važiuojamąja dalimi arba virš jos), aktyvinti kovą su greičio viršijimu.